TrustSave

Застрахователно-осигурителен план TrustSave

TrustSave e застраховка „Живот“, която осигурява застрахователна защита и възможност за дългосрочно спестяване. Този вид застраховка не изисква специални инвестиционни познания.

Какви са ползите?

Гаранции за сумата, която ще получите в края на периода, и възможност за допълнителна доходност.

Финансова защита на най-близките при загуба на живот, трайно намалена или загубена работоспособност, злополука и/или заболяване.

Лесно сключване без попълване на медицински въпросник.

Висока гарантирана застрахователна сума от старта на договора.

Вградена индексация за защита срещу инфлацията.

Свободен избор на срока на застраховката и размера на вноската.

Гаранции за сумата, която ще получите в края на периода, и възможност за допълнителна доходност.

Финансова защита на най-близките при загуба на живот, трайно намалена или загубена работоспособност, злополука и/или заболяване.

Лесно сключване, без попълване на медицински.

Висока гарантирана застрахователна сума от старта на договора.

Вградена индексация за защита срещу инфлацията.

Свободен избор на срока на застраховката и размера на вноската.

Разгледай дигиталната брошура за TrustSave тук.

Научи повече за продукта

Основен информационен документ за план
с годишна премия
Основен информационен документ за план
с еднократна премия
Преддоговорна информация
Общи условия