Условия за ползване и политика за бисквитки

I. Условия за ползване на интернет страницата на „ЛайфТръст“ ЕООД

Тези условия за ползване, заедно с Политиката за поверителност и за бисквитки, регулират използването на интернет страницата на „ЛайфТръст“ ЕООД от Ваша страна. Тези Правила са приложими за всички посещения и всички случаи на използване на интернет страницата на „ЛайфТръст“ ЕООД b, както и за всяка информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви чрез тази интернет страница.

Чрез достъпа до интернет-страницата на „ЛайфТръст“ ЕООД и използване на неговото съдържание, Вие приемате и се съгласявате, че сте прочели и разбрали следните условия за ползване и се съгласявате с тях. Указаните в този текст условия важат за всички лица, които достъпват интернет-страницата ни, независимо къде се намират, респективно къде е мястото на постоянното им пребиваване или регистрация. Ако към конкретна информация или материал, публикувани на тази страница, са приложими други принципи или условия, това ще бъде изрично уговорено.

Ние се стремим да поддържаме актуална и пълна информация на нашата интернет-страница. Независимо от това не можем да гарантираме, че това е така по всяко време и затова всички ползватели на тази информационна услуга трябва да имат предвид, че е възможно някои факти или данни междувременно да са претърпели промени, които не са отразени. Това може да се дължи също на технологични грешки при публикуване или прехвърляне на информацията, претоварване или смущения в комуникационните линии и друго. Запазваме си и правото да допълваме и променяме информацията на тази интернет-страница по всяко време.

Освен ако не е посочено изрично, информацията, представена на тази страница, не представлява предложение от наша страна за сключване на какъвто и да е договор. Договорът между Вас и „ЛайфТръст“ ЕООД се сключва в писмена форма след полагането на подпис и от двете страни. В същия смисъл всички публикувани на тази страница материали са единствено и само с информационна цел и не представляват инвестиционен, финансов, данъчен и правен съвет по смисъла на действащото законодателство и нормите за защита на потребителя. Предоставянето на такива съвети от страна на „ЛайфТръст“ ЕООД винаги се осъществява от правоспособен и компетентен специалист.

„ЛайфТръст“ ЕООД не носи отговорност за щети, произтекли от използването (или невъзможността да се използва) тази интернет страница, включително щети, нанесени от компютърни вируси, некоректност или непълнота на информацията, освен в случаите, когато тази информация произтича от умишлено некоректно поведение или сериозна небрежност от страна на „ЛайфТръст“ ЕООД.

„ЛайфТръст“ ЕООД не поема допълнителна отговорност за щети, които може да са възникнали от употребата на електронни средства за комуникация, включващи, но не само, щети, нанесени поради неуспех или забавяне в доставката на електронна комуникация, прекъсване или манипулиране на електронната комуникация от трети страни или от компютърни програми, използвани в електронната комуникация, както и поради предаване на вируси.

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функции (включващи, но неизчерпващи се с цялата информация, софтуер, текст, показване, изображения, видео и аудио, както и дизайна, избора и оформлението на горните), са собственост на „ЛайфТръст“ ЕООД, нейните лицензодатели или други доставчици на такива материали, и са защитени със закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост и права на собственост.

Можете да използвате интернет страницата само за целите, посочени в тези Правила. Имате право да правите копия на (части) от Уебсайта за лично ползване. Не трябва да използвате никоя част от съдържанието на нашия Уебсайт за други цели, без да сте получили писмено разрешение от нас.

При посещение на тази интернет-страница е възможно да запазваме информация за статистически цели. Когато такава информация се събира, тя е анонимизирана и не представлява лични данни. Ние се стараем да поддържаме високо ниво на сигурност и технологична обезпеченост по всяко време. Все пак Ви молим да имате предвид, че е възможно конкретно съобщение да не пристигне до нас или да загуби свята поверителност в процеса на технологичен трансфер към нас. Ако Ви се налага да ни изпратите поверителна за Вас информация, която се нуждае от специална защита, Ви препоръчваме да се свържете с нас предварително, за да уточним как е най-добре да стане това.

Приложимото законодателство, което урежда съдържанието и използването на тази информационна услуга и всички спорове, произтичащи от използването ѝ, е българското. Такива спорове са обект на изключителната юрисдикция на компетентния български съд. За конкретни публикации или материали е възможно да са приложими и допълнителни ограничения.

При необходимост от допълнителна информация моля, свържете се с нас чрез публикуваните на страницата контакти.


II. Политика за бисквитки

Какво представляват бисквитките

Бисквитките (cookies) са малки файлове с данни относно действията на потребителите и техните предпочитания спрямо даден уебсайт.
Те се запазват на дигиталното устройство, от което потребителят достъпва уеб сайта, с цел да улеснят по-нататъшното му използване или повторно посещение, да следят за възникването на нередности и да създадат основа за подобряването на уебсайта или отделни негови компоненти.
"Бисквитките" няма да навредят на Вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни.


Защо използваме бисквитки

Използваме бисквитки за оптимизацията на работата на нашия сайт

Да подобрим работата на потребителя

Улесняване на управлението на страниците

Придобиване на информация за потребителските навици

Таргетирани реклами


Какви бисквитки използваме

Уебсайтът на „ЛайфТръст“ ЕООД използва бисквитки, за да осигури на своите потребители безпроблемно, удобно и ефективно използване.
Бисквитки могат да се обособят в няколко различни категории съобразно целите, които изпълняват:


Сесийни бисквитки

Те са необходими за изпълнение на важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. Също така, те съдействат за ограничаване на необходимостта от трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър. Не можем да гаранитраме правилното използване на сайта без използването на бисквитки.


Постоянни бисквитки

Тези бисквитки се използват наред с други неща за определяне на това какво, кога и колко често страниците се изполват, колко дълго са останали потребителите на дадена страница. За да научите повече за "бисквитките" на Google Analytics вижте тук. Бисквитки от трети страни за измерване успеха на рекламни кампании също се изпозват (напр. Google AdWords Conversion Tracking).


Функционалните бисквитки

Те служат за повишаване на удобството на потребителя при неговото използване на уеб сайта и персонализирането спрямо неговите индивидуални предпочитания и потребности. Бисквитките позволяват запаметяване на Вашите предпочитания, като големината на шрифта и други ваши прсонални настройки.


Бисквитки за анализ

Те служат за събирането на статистически данни, които до послужат за повишаване ефективността на сайта.
Тези данни включват:

Брой потребители на страница

Най-посещавани страници

Откъде идват посетителите

Време, прекарано на страницата

Възникнали грешки и др.

Освен горепосочените категории бисквитки, уебсайтът допуска бисквитките на определени трети страни, а именно сайтовете на популярните социални мрежи, тъй като това е предпоставка потребителите да могат да споделят или отбелязват като предпочитани уебстраници от сайта чрез интегрираните бутони на съответните социални мрежи.


Как се управляват бисквитките

По подразбиране всички браузъри позволяват използването на бисквитки. Ако искате да изтриете всички бисквитки от нашия сайт, или не искате да ги използвате, моля вижте следните връзки, в зависимост от браузъра, който използвате:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer 11 I Microsoft Internet Explorer 10 I Microsoft Internet Explorer 9 I Microsoft Internet Explorer 8

Safari

С деактивирането на бисквитки може някои елементи или пълната функционалност на уебсайта да не бъдат достъпни.


За какво се използват личните данни

Разбери повече в Уведомлението за поверителност.

Scroll to Top