TrustInvest+

Застрахователно-инвестиционен план TrustInvest+

TrustInvest+ е застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Застрахователните премии се влагат във фондове по избор на клиента, с които са обвързани определени инвестиционни рискове.

Съвременна алтернатива за спестяване, която съчетава защита, инвестиции и доходност.

Богата гама от инвестиционни фондове – консервативен, динамичен и екологинчо ориентиран.

Избор от фондове на ЕРСТЕ Шпаринвест – част от Група с 200 години опит във финансовата сфера.

Обезпечавате финансова защита на най-близките при загуба на живот, злополука, заболяване и/или престой в болница.

Лесно сключване без попълване на медицински въпросник.

Вложените средства са несеквестируеми и имат завещателен характер.

Дава възможност за ползване на данъчни облекчения.

Съвременна алтернатива за спестяване, която съчетава защита, инвестиции и доходност.

Пълна гама от инвестиционни фондове – консервативен, балансиран и динамичен.

Избор от фондове на ЕРСТЕ Шпаринвест – част от Група с над 200 години опит във финансовата сфера.

Обезпечавате финансова защита на най-близките при загуба на живот, злополука, заболяване и/или престой в болница.

Лесно сключване без попълване на медицински въпросник.

Вложените средства са несеквестируеми и имат завещателен характер.

Дава възможност за ползване на данъчни облекчения.

Разгледай дигиталната брошура за TrustInvest тук.

Научи повече за продукта

Основен информационен документ за план
с годишна премия и инвестиционен фонд
ERSTE BOND EURO CORPORATE
Основен информационен документ за план с годишна премия и инвестиционен фонд ERSTE GREEN INVEST
Основен информационен документ за план
с годишна премия и инвестиционен фонд
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL
Основен информационен документ за план
с еднократна премия и инвестиционен фонд
ERSTE BOND EURO CORPORATE
Основен информационен документ за план с еднократна премия и инвестиционен фонд ERSTE GREEN INVEST
Основен информационен документ за план
с еднократна премия и инвестиционен фонд
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL
Преддоговорна информация
Общи условия