Партньори със специална експертиза за региона

Партньори

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е член на Виена Иншурънс Груп от 2007 г. Повече от 25 години осигурява на своите клиенти спокойствие, сигурност и подкрепа в дългосрочен план. Дружеството е най-големият животозастраховател в България и експерт в разработването на продукти, услуги и иновативни решения.
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е създадена през 1824 г. и днес е водеща застрахователна група в Централна и Източна Европа със седалище във Виена. Тя присъства в 30 държави чрез близо 50 компании и 25 000 служители, които се грижат за 22 милиона клиенти. Групата е с рейтинг А+ от Standard&Poor’s със стабилна перспектива, а премийният ѝ приход за 2020 г. възлиза на 10,4 милиарда евро. Има ексклузивно партньорство с ЕРСТЕ ГРУП.
ERSTE GROUP е на повече от 200 години – води началото си от първата австрийска спестовна банка през 1819 г. Групата успешно присъства в Централна и Източна Европа, като към края на септември 2021 г. управлява общо активи в размер на 309,2 млрд. евро. ERSTE Шпаринвест е дъщерна компания, експерт в управлението на активи и лидер в сегмента в Централна Европа. Под нейно управление, към октомври 2021 г., са активи на стойност 74,5 милиарда евро.